fredag 13 juli 2012

LATE NIGHT CHAT ROOMS

02.42: Det är lättare såhär, late night chat rooms, och de superlativa manifestationerna av mänsklig desperation och lust. Want to ride my huge cock. Den så rörande meta-existentiella fåfängan i alla dessa spegelreflektionsfotografier, och den introverta så privata blicken som endast betraktandet av det egna jaget speglar, armen höjd så att märket på telefonen oskarpt brinner in i glasskivan. Så otrubbig, så flagrant i sin självrefererande självtillräcklighet. Finns det något mer groteskt än åskådandet av den egna personen. U sexy babe

 02.45: Black Tartan says Hiiii x. Jag upplever det allt svårare för att känna mänskliga band. Jag känner allt mer sällan den där grundläggande tryggheten av obrytbar kärlek, av absolut tillit eller i avsaknad därav, åtminstone någon form av beröring. Den här karaktären gör mänsklig interaktion amoralisk, men i bästa fall intressant. Stundvis tangerar det en sorts existentiell prostitution, en sorts medskyldig övergenerositet i brist på gränser och begär.

02:47: Can I be your slave? x Andras kroppar är så främmande, så alienerande. De tillhör ett annat släkte, de saknar ande, de är otillförlitliga. I'll do your chores and you can rest with your feet up. Men det här är förlösande i sin meningslöshet. Det är som att stirra ut över havet och se skuggorna av alla fiskar likt svarta konturer genom vågorna som reser sig. Och känna vattnet slå in och den mjuka rörelsen av liv mot benen innan vågen sjunker undan. Det är som att riva upp en sten som legat orörd i år och se insekterna krylla upp ur jorden. Det är ett groteskt nästan våldsamt överflöd av ensamhet.


03: 02: Det borde vara sömnen som slår in, men det är något annat. Sgt Love 69: How open minded are you, I have this taboo, I need advice? xxxx Ett oundvikligt vemod. Total futilitet. Livsleda. Despair? 


03:06: Det är annat också. I slutändan vill alla bli älskade. You are fascinating! why on earth are you on this site... Diskuterar helvetet i medeltida konst, fortföljer argumentet med komparativ studie av amerikanska reklam och rysk revolutionsestetik. Varför? Det är en distraktion. En imitation av ett egentligt utbyte. I den premissen ligger värdet. Jag har inget behov av att delta och känna, inget behov av att svara.

Inga kommentarer: