söndag 27 september 2009

BERÖR MIG

"All conversations (...) aquired an adolescent intensity, a titivation of the very possibility of intimacy" Will Self, Great Apes

De senaste åren har jag, inser jag halvvägs genom Will Selfs roman, förlorat känslan av intimitet och berusningen som stämmar ur själva möjligheten till intimitet. I dess plats har infunnit sig en Blarney'sk förmåga att kallprata och en liknöjd attityd till andras åsikter om min person. Det förvånar mig ibland den lätthet med vilken jag tråkar ut människor, och hur lite det bekommer mig, saxande mellan artighetsfraser, väderleksrapporter och truismer. Hur jag kan avläsa den stilla ointresset som annonseras med allt från gracil lassitud - de blanka ögonhalvorna, likt kokta ägg, - till klumpig otålighet - abrupta ämnesbyten och annonserade avsked. Och ändå, hur passivt jag mottar motgångarna, nästan tacksam för denna oväntade exit line. I själva verket ger jag mig aldrig fullkomligt hän till det sociala upplösandet, det animala ögonblicket då vi är, utan att kontemplera varat, då vi gör, utan att överväga handlingen. Ibland går jag ur mig själv halvvägs genom ett samtal och lyssnar på den gnisslande rösten
och dess interpunkterande jakanden, som spelades den upp från ett ljudband bredvid mig. Inte ens med mig själv lyckas jag uppnå någon form av intimitet. Mitt förhållande till min egen person förblir den mellan två ytligt bekanta. Vilket leder mig till slutsatsen att motsatsen till kärlek, knappast är hat, utan snarare denna arktiska känslokyla.

3 kommentarer:

Anonym sa...

Du berör mig, jag är alldeles i närheten, Mamma

Kersti sa...

Att stå bredvid sig själv. Att höra sin egen röst, jag känner igen även om mina ord ser är annorlunda.

Noémi sa...

Ja, precis så. Precis så känner jag det också ibland.