onsdag 9 juli 2008

KONTORSADMINISTRATION

Apropå socialpolitiska arbetssystem, har jag min öken av kontorsadministration att dyka ned i. De matematiska problem som kontorsutformning innebär, de materiella valmöjligheter 70-talets kontorsarbetare hade att diskutera, samt den så grovt förenklade mellan-männskliga problematiken. Denyer's Office Administration publicerades ursprungligen 1965 och trycktes om så gott som varje efterföljande år. Jag skulle gärna studera utvecklingen, men får nöja mig med 1973 års utgåva, i neonrosa omslag, solblekt rygg, och krispiga orörda sidor. Bokhandlarpornografi indeed, att så fysiskt låta titeln vika ut sig, att så nogrannt beskriva dess utseende som vore den en kvinna eller gud förbjude, en dagens outfit. Den här lilla pocketen är en billig lite sak däremot, och torr som tröske också efter ett par glas vin. Och kanske just därför så oemotståndlig för den småneurotiske ältare jag är. Denyer har inte ett problem som inte kan lösas i en serie punkter från a till f. En praktisk inställning till omvärlden, smärtfri, materialistisk. Vi är alla kontorslandskapets får. Vad vi behöver, som organismer, för att överleva, är en simpel ekvation, vatten, föda, sömn, lön, kärlek. Throw in some staff magazines och privata favoritmuggar i kontorsköket och bob's your uncle.
Skvaller och kommunikationsproblem, åsidosatt, känns det lättande att läsa kontorsguruns recept mot låg moral:

Low morale
may be revealed by the following:
a, high labour turnover
b, increase in diciplinary actions
c, poor quality work
d, bad time-keeping
e, lack of cooperation
f, poor human relations

Ways of improving morale
. Reasons for low morale should be assessed and attention given accordingly, but usual factors in maintaining high morale are:
a, good rates of pay and fair conditions of work
b, Merit rating and fair methods of promotion
c, Financial incentives eg bonus schemes
d, Provision of good wellfare facilities
e, Institution of suggestion schemes
f, Provision of training facilities
etc.

De enkla problem, god bless them: att minska ljudnivåer (local absorbtion, felt under type-writers), ventilation (open windows cause bad feelings), kommunikation (loudspeakersystem, bells and buzzers, light signals, radio call system, pneumatic tubes, can the message be passed through a telephonist, or is strict secrecy required?). Framåtandan som kontorsvärlden alltid strävat efter är olik allt annat. Produktivitet, nymodighet och planering in i minsta detalj efter analt nogranna system. Kanske är det därför Denyer's bok andas framtid med varje sida allt hetsigare, tills han når redogörelsen för maskinerna. En nästan senviktoriansk tilltro på maskinens förmåga, teknologin som frälsare.
Och jag finner det här själlösa utsugande av arbetet ändlöst befriande. De blodlösa mekaniska skal som vandrar genom kontorslandet är en art i sig själva. Oändligt ambitiösa samtidigt ambitionslösa. Och kontoret, funktionalismen's högsäte, med dess överplanerade design, dess vita tomma väggar och kartongbås med furuskrivbord och ergonomiska stolar, blir just i egenskap av att vara tömd på känsla, så otroligt eggande. För den här torra produktionslystnaden föder, likt alla stränga regimer, en rebellisk kreativitet.

Fotografi: Julia Fullerton Batten, som tycks vara på en ändlös jakt efter stillaståndet, konformationen och suburbias leda.

Inga kommentarer: